Loading...

Politica de confidentialitate

Termeni si conditii

Politică de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile noastre. Atunci când intrați în contact cu compania noastră, ne încredințați informații personale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa.

Accesul la website-ul www.profiprinting.ro și utilizarea de către toți vizitatorii sunt guvernate de Termenii și condițiile www.profiprinting.ro, pe care trebuie să le citiți și să le acceptați ca o condiție pentru utilizarea website-ului.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem si cum ne puteti contacta

SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, cu sediu social în str. Aleea Parcului Bloc C4/11, loc. Comănești, jud. Bacău, punct de lucru: sos. Chitilei nr 96, sector 1, București, cod fiscal RO20524816, J04/48/2007, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile personale.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Datele colectate din utilizarea site-ului www.profiprinting.ro de către orice utilizator sunt păstrate în scopuri statistice.

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne oferiți sau să primim din alte surse, informații pe care le vom putea folosi astfel:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dvs. și noi;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

 • V-aţi dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Rețineți că vă puteţi retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail prelucraredate@profiprinting.ro.
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și noi
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

Cum partajam informatiile dumneavoastra cu ceilalti

Putem dezvălui datele dvs, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs sau alt temei juridic. De asemenea, am putea partaja datele dvs către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Care sunt drepturile dvs?

Drepturile dvs conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs către alt operator
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a vă adresa justiției
 • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Vă rugăm să rețineți că:

 • Vă puteţi retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 • Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: prelucraredate@profiprinting.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă veți fi informați asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs sau doriti să vă exercitați drepturile legale sau orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail prelucraredate@profiprinting.ro.

Termeni si conditii

Bine aţi venit pe website-ul www.profiprinting.ro.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos.

Aceste condiții generale, care includ prin această referință toate regulile, procedurile și procesele care pot fi publicate pe website-ul www.profiprinting.ro, constituie un contract între toți vizitatorii și utilizatorii website-ului www.profiprinting.ro şi SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, cu sediu social în str. Aleea Parcului, Bloc C4/11, loc. Comănești, jud. Bacău, punct de lucru: sos. Chitilei nr 96, sector 1, București, cod fiscal RO20524816, J04/48/2007.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui website și a oricărei funcționalități.

În calitate de proprietar/administrator al site-ului www.profiprinting.ro, ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Proprietate intelectuala

Conţinutul, designul, structura, bazele de date, programele, elementele de grafică precum şi materialele website-ului www.profiprinting.ro aparţin SC PROFI PRINTING MEDIA SRL (şi colaboratorilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. SC PROFI PRINTING MEDIA SRL îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.

În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

SC PROFI PRINTING MEDIA SRL garantează utilizatorului acces limitat pe website-ul www.profiprinting.ro, în interes personal și de informare și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC PROFI PRINTING MEDIA SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

Activităţi interzise

Următoarele activități sunt interzise pe site-ul web al SC PROFI PRINTING MEDIA SRL și pot duce la suspendarea sau încetarea înregistrării dvs, SC PROFI PRINTING MEDIA SRL își rezervă în mod expres dreptul de a recurge la aceste interdicţii, putând duce şi la obligaţia de a cere despăgubiri în funcţie de aceste condiţii.

 • Orice colectare automată sau robotică a datelor, răsturnarea sau accesarea cu crawlere a site-ului www.profiprinting.ro pentru date de orice fel
 • Deghizarea identității dvs. atunci când interacționați în vreun fel pe website-ul www.profiprinting.ro
 • Orice activitate care este destinată sau este susceptibilă de a aduce vreun prejudiciu SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, oricărui furnizor sau oricăror utilizatori ai facilităților SC PROFI PRINTING MEDIA SRL
 • Orice încercare de a copia sau inversa codul care formează site-ul sau oricare dintre funcționalitățile acestuia, orice act care intenționează sau poate provoca daune oricărui site al SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, disponibilitatea acestuia pe internet, software-ul sau reputația acestuia, inclusiv (dar fără a se limita la) atacuri de negare a serviciilor
 • Orice activitate frauduloasă, dăunătoare sau ilegală
 • Orice încercare de a obține acces neautorizat la bazele de date sau alte resurse ale SC PROFI PRINTING MEDIA SRL sau ale furnizorilor săi
 • Detașarea sau conectarea la orice conținut care nu respectă în toate privințele cerințele de conținut stabilite în aceste condiții
 • Detașarea oricărei alte informații personale sensibile a oricărei alte persoane fără consimțământul explicit informat al acelei persoane
 • Reproducerea, duplicarea, copierea sau revânzarea oricărei părți a oricărui site web al SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de aceste condiții.

Prelucrarea datelor personale

Pentru utilizarea serviciului de informare al SC PROFI PRINTING MEDIA SRL (abonare newsletter) este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail. Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de SC PROFI PRINTING MEDIA SRL doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

 • promovarea evenimentelor la care SC PROFI PRINTING MEDIA SRL este partener, prin newslettere ocazionale;
 • promovarea produselor/serviciilor proprii SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, prin newsletter ocazionale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, SC PROFI PRINTING MEDIA SRL aduce la cunoștința clientului următoarele:

 • datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după împlinirea termenului de prescripție a eventualelor creanțe bugetare ale societății noastre față de Bugetul de Stat;
 • clientul are dreptul de a solicita SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți orice astfel de solicitări la adresa prelucraredate@profiprinting.ro.
 • clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor SC PROFI PRINTING MEDIA SRL referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Raspundere

SC PROFI PRINTING MEDIA SRL depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul www.profiprinting.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.

Utilizând website-ul sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – modificări de preţ, servicii, produse preluate de pe website-ul www.profiprinting.ro. SC PROFI PRINTING MEDIA SRL îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.

Conciliere

În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu serviciile oferite de SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, vă rugăm să ne adresați un e-mail pe adresa:prelucraredate@profiprinting.ro. Orice conflict apărut între clienții SC PROFI PRINTING MEDIA SRL și companie se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două parți. În cazul în care conflictul nu s-a soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

Legea aplicabila si jurisdictia

Acordul dvs. cu SC PROFI PRINTING MEDIA SRL, inclusiv aceste condiții și toate celelalte aspecte menționate mai sus, este reglementat exclusiv de legile României și GDPR. Dumneavoastră și SC PROFI PRINTING MEDIA SRL sunteți de acord să căutați cu bună-credință să rezolvați orice dispută prin discuții, negociere și mediere de bună credință înainte de a ajunge la un litigiu.

Orice litigiu nerezolvat va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

Veți fi de acord cu orice acțiune luată de noi pentru a vă opri sau împiedica să introduceți o acțiune care încalcă această clauză și să ne despăgubiți pentru costurile noastre în a iniția o astfel de acțiune.

Termenii și condițiile acestor site-uri web ale SC PROFI PRINTING MEDIA SRL au intrat în vigoare la data 17.09.2019.

Condiţii contractuale

SC PROFI PRINTING MEDIA SRL îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a website-ului. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.

Toate prevederile din prezentele condiții, precum şi toate celelalte informaţii legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul României. În caz de litigii care reies prin încălcarea condiţiilor şi termenilor expuşi în acest document, dar şi în orice altă referire legală din site, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor competente.